Cantari la Rusalii

Stihira la Vecernia Rusaliilor - glas II

Stihiri la Vecernia Rusaliilor - glas I

Stihiri la Utrenia Rusaliilor - glas IV

Axion la Pogorarea Duhul Sfant

Fhiloteos - Duhul Sfant